Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Sekretess’ Category

 • Nätverksträff:
  Måndag den 8 februari på Villa Harmoni kl: 19.00
 • Företagarträffar:
  3 – 4 per säsong, förutom Älvida inbjuds Karin Vybiral från näringslivskontoret i Älvkarleby kommun. När vill du hålla en? Antingen på din adress, eller på Villa Harmoni. Vi vill ha en kväll med enbart fokus på dig och din verksamhet!
  Catharina kollar på en arbetsmodell. Resurs Älvkarleby bidrar med finansiering av fika etc.
  Preliminärbokat:
  Mars – SusAnne Maston c/o inresol/maston.se
  April – Catharina Östlund c/o wilma&friends
  Maj – Eva Sidekrans c/o Saema
  Augusti – Anna Nygren c/o Guideservice
 • Den månatliga lunchen flyttar enl ök, dag och plats: Pulshuset, sista torsdagen i månaden.
  SusAnne har förvarnat Helena!
 • Vad händer i ”Resurs Älvkarleby”
  Lisbeth berättar att man övergår från 1 till 3-års perioder i fortsättningen, och det verkar ju rimligt, praktiskt och vettigare än tidigare kortare perioder.
  På tanke-stadiet ligger projekt som med IT och/eller miljö på agendan, plus den ordinarie bas-verksamheten.
 • Former för Älvida – företagarförening, stiftelse, ekonomisk förening, klubb?!
  Vi tänker lite på denna fråga, tar hjälp av Kenneth och/eller någon i hans nätverk som kan reda ut begreppen och bena i fördelar kontra nackdelar med det ena eller det andra.
  Lisbeth frågar Kenneth!
 • Insamling av sekretessavtal, diskussioner kring ömsesidig diskression.
  ÄLVIDA TACKAR, alla som inte redan hade lämnat, gjorde så! Har du???
 • Fika/evenemang till självkostnadspris, bindande anmälan eller medlemsavgift. MAO hur ska vi täcka de små utgifter vi har?
  Medlemsavgift: 100 kr /person KLUBBADES OMGÅENDE
  Kassörska blev karamelltanten!
 • Behov? Har vi några behov av något särskilt? Älvida-visitkort, pins, reklamutskick?
  Nja, jo kanske:
  Lisbeth frågar Karin Vybiral om Älvida kan presenteras i nästa utskick för att komma i kontakt med fler kvinnor/tjejer.
  Eva tittar på pins eller knappar för medlemmar, vi är nog överens om att fullfölja med någon glamorös, men inte för ekivok pinuppa.
 • Önskemål inom Älvida’s område? Förutom liggande förslag som måste diskuteras mer så som;
 1. Förebildsprogram gentemot yngre tjejer på högstadiet – Eva pratar med Rotskärsskolan
 2. Marknadsföring på ”högre nivå” med NextStep – SusAnne har talat med Johan om samarbete, avvaktar Resurs Älvkarleby projektens utveckling
 3. Utbildning, ta högre kliv! Hur man expanderar, investerar, väljer styrelse och anställer, avvaktar Resurs Älvkarleby projektens utveckling
 4. information om lärlingar, praktikanter osv. från Pirjo kanske? – SusAnne kontaktar Pirjo för eventuellt samarbete.
 5. Fyll på med fler förslag och önskemål – inte minst ROLIGA SAKER, kul grejer att göra Bara-för-att…
  Anita kollar programmet hos Föreningshuset i Gårdskär
  SusAnne har kollat upp Rio-Bio, Gävle teater och Aktuellt på Spegeln, fyller på Kalendern!
Annonser

Read Full Post »

Jag måste förtydliga mig lite från förra mötet:

Vi behöver givetvis ha in ett signerat exemplar av sekretessavtalet

signera

Ladda hem ett Alvida_sekretessavtal»»

Du lämnar eller skickar det till SusAnne på Maston eller till Villa Harmoni, som är vår resurs- och mötesplats, så fixar Carina att det kommer SusAnne tillhanda.

Read Full Post »